DSCN6286

Det handler om vann og tilgang på dette. Der det fantes kilder, vokste bosettinger opp.

Annonser
Annonser

Legg inn en kommentar